side-area-logo
PARTICIPA
Formulari per a majors d’edat

Foto

Nom i cognoms (requerit)

DNI (requerit)

Data de naixement (requerit)

Domicili (requerit)

Número de telèfon (requerit)

Correu electrónic (requerit)

Accepte les bases de participació

Missatge

Formulari per a menors d’edat

Foto

Nom i congnoms (requerit)

Data de naixement (requerit)

Localitat (requerit)

Denominació de la persona jurídica que li representa (requerit)

Domicili social de la persona jurídica que li representa (requerit)

Telèfon de contacte de la persona jurídica que li representa (requerit)

Correu electrònic de la persona jurídica que li representa (requerit)

La persona jurídica que li representa disposa de l'autorització expressa dels seus pares o tutors per a la seua participació en el concurs

Accepte les bases de participació

Missatge