side-area-logo
JURAT
PRESIDENT DEL JURAT
team image
D. Javier Moliner Gargallo
President de l'Excma. Diputació de Castelló
VOCALS
team image
D. Vicent Climent Jordá
Rector de la Universitat Jaume I de Castelló
team image
Dª Dolores Guillamón Fajardo
Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Castelló
team image
Dª Omayra Serrano Marín
Presidenta del Comité Provincial de la Creu Roja Espanyola de Castelló
team image
D. Carlos Escorihuela Artola
President de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR)
SECRETÀRIA
team image
Dª Belén Tomás Ordónñez
Tècnica d'Inserció Social adscrita a la Secció d'Acció Social de la Diputació Provincial de Castelló
Actuarà amb veu però sense vot